sunshine

Cyfeiriad:

YSGOL GYNRADD Y TYMBL
HEOL Y NEUADD
Y TYMBL
LLANELLI
SIR GAERFYRDDIN
SA14 6HR

Rif ffon: 01269 841391

Ebost : nsamuel@ysgolccc.org.uk
 
PENNAETH - Mrs. Neris Thomas-Samuel B. Add

PENNAETH CYNORTHWYOL - Miss Sian Rowe

ATHRAWON CYNORTHWYOL

Mrs. Delyth Thomas, B. Add.

Mrs. Anwen Lloyd, B. A.

Mrs. Freya Jones, B. A.

Mr. Gareth Jones B.Sc.

Miss. Emma Richards, B. A.

Mrs. Rhian Roberts B.A.

CYNORTHWYWYR DYSGU

Mrs. Angela Bowen
Ms. Hazel Harries
Mrs. Stephanie Rees
Mrs. Jenny Williams
Mrs. Catherine Evans
Miss. Samantha Davies
Mr. Steven Hewitt

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13