sunshine

HEDDWAS HUW - HEDDLU DYFED-POWYSBraf oedd gallu gwahodd yr Heddwas Huw Freeman i'r ysgol ddydd Iau Mehefin 12fed.

Fe fu'n gyfrifol am gyflwyno themau pwysig i wahanol grwpiau o blant yn unol a'u hoed trwy gyflwyniadau a gweithdai ymarferol.

Roedd y trafodaethau yn elfen allweddol wrth rhoi cyfle i'r plant ddeall materion pwysig. e.e. Diogelwch y Ffordd; Cyffuriau....ayb

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
thom-samun@hwbcymru.net

51.788815,-4.11946690000002,13