sunshine

TRAWSGWLAD 2013 - YSGOL Y GWENDRAETHAr nos Fercher, Mawrth 20fed bu cynrychiolaeth dda o blant yr ysgol yn cymryd rhan yn y Pencampwriaethau Trawsgwlad a drefnwyd gan staff Ysgolion Y Cwm ar gae Ysgol Y Gwendraeth.

Y plant a wnaeth argraff oedd Shannon a Megan Evans (Bl. 6); Seren Singleton (Bl.5); Chloe May, Logan Donnelly, Iestyn Gwilliam, Dafydd Thomas a Lewis Singleton (Bl.4)

Bu'n brofiad arbennig iddynt.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13